You are here

Inspecties

Inspecties en keuringen worden in alle fasen van de levensloop van uw (druk)apparatuur, opslagtanks etc. uitgevoerd.

Bij nieuwbouw van drukapparatuur volgt men de richtlijn drukapparatuur (PED) in combinatie met de gekozen ontwerpnorm of -code. Bij opslagtanks bijvoorbeeld PGS 29 met een gekozen ontwerpcode.

Bij de samenbouw van (druk)apparatuur wordt beoordeeld of de integratie en beveiliging correct plaatsvindt, zonder nadelige interferentie van de apparatuur onderling, met een acceptabel veiligheidsniveau en aanvaardbare restrisico’s.

In de gebruiksfase vinden periodieke inspecties plaats om de staat en integriteit van uw apparatuur vast te stellen, om eventuele beheersmaatregelen te bepalen en er kunnen reparaties of modificaties aan uw apparatuur plaatsvinden.

Ook de uitbedrijfname is aan regels gebonden en dient te geschieden zonder het introduceren van additionele risico’s.

Syntection heeft ervaring in alle genoemde levensfases van (druk)apparatuur en kan u ondersteunen met het uitvoeren van inspecties aan afzonderlijke drukapparatuur, in nieuwbouw- of renovatieprojecten en in de gebruiksfase (periodieke keuringen, reparaties, wijzigingen).

Middels heldere rapportages wordt u geïnformeerd over de staat van de apparatuur, eventuele te nemen acties en / of voorwaarden voor het gebruik er van.  

Ook kunnen er andere inspectiestrategieën worden aangedragen die leiden tot andere, betere en / of efficiëntere inspectiemethoden. Zie hiervoor ook een aantal andere tabs op deze website.

 

Syntection

Marcel Dewaide
Marktstraat 9
6114 HP Susteren‎
 marcel.dewaide@syntection.com
 +31 (0) 6 105 35 921